Danh mục các khóa học thuộc khoa Cơ khí động lực

Là môn phục vụ việc sử dụng máy CNC gia công chi tiết

Sức bền vật liệu là một môn học nghiên cứu các phương pháp tính toán về độ bền, độ cứng và độ ổn định cơ học của vật liệu

hay các chi tiết máy dưới tác dụng của ngoại lực, sự ma sát hoặc sự thay đổi của nhiệt độ trong môi trường làm việc,... 

   ở môn học Cơ học lý thuyết ta xét đến cân bằng của vật thể(được xem là vật rắn tuyệt đối) dưới tác dụng của Hệ lực phẳng.

 Nhiệm vụ :

Sức bền vật liệu là môn khoa học kết hợp giữa lý thuyết và thực nghiệm, trên cơ

sở nghiên cứu khả năng chịu lực của vật liệu xem xét và giải quyết 3 bài toán cơ bản

đối với một cấu kiện công trình hay một chi tiết máy đó là : độ bền, độ cứng và độ

ổn định.

Mỗi loại công trình hay một chi tiết máy cần được tính toán và thiết kế để đả m

bảo đủ độ bền, độ cứng và độ ổn định.

- Đủ độ bền : nghĩa là cấu kiện có khả năng tiếp nhận được tất cả các tổ hợp lực

đặt lên nó mà không bị phá hỏng trong suốt thời gian tồn tại.

- Đủ độ cứng: nghĩa là khi tiếp nhận và truyền tất cả tác động lực thì những thay

đổi kích thước hình học của nó không được vượt quá những trị số cho phép nhằm

đảm bảo việc sử dụng công trình một cách bình thường.

- Đủ độ ổn định: là khả năng bảo toàn được trạng thái cân bằng ban đầu của kết

cấu công trình trong quá trình chịu lực.

Song song với việc cần phải đảm bảo đủ độ bền, độ cứng và độ ổn định khi thiết

kế các cấu kiện công trình hay một chi tiết máy cần phải đảm bảo tiết kiệm. Vì vậy

nhiệm vụ của môn Sức bền vật liệu là tìm ra phương pháp tính toán đơn giản trong

thực hành nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác cần thiết từ đó đề ra được kích thước và

hình dáng hợp lý của cấu kiện, đảm bảo an toàn tiết kiệm.

2. Mô tả tóm tắt nội dung môn học:

Nội dung môn học bao gồm các các phương pháp cơ bản để nghiên cứu động học từ đó khảo sát các dạng chuyển động của chất điểm, vật rắn . Phần động lực học bao gồm: Tĩnh học vật  rắn, các định luật, định lý cơ bản  của động lực học chất điểm, cơ hệ, vật rắn. Cơ học giải tích trình bày các khái niệm, phương trình, nguyên lý cơ bản của cơ hệ có liên kết.

Môn Cơ học lý thuyết cùng với các môn Cơ học, Điện từ học, Nhiệt học, Quang học, Thiên Văn học và Vật lý nguyên tử hạt nhân cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng để có thể giảng dạy tốt các nội dung liên quan trong chương trình Vật lý phổ thông.

3. Mục tiêu của môn học:

- Phân tích được đối tượng, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu của phần cơ học trong chương trình Vật lý phổ thông.

- Nắm vững được hệ thống tri thức của môn cơ học lý thuyết: các phương pháp cơ bản để nghiên cứu động học từ đó khảo sát các dạng chuyển động của chất điểm và vật rắn; tĩnh học vật rắn; các định luật, định lý cơ bản  của động lực học chất điểm, cơ hệ, vật rắn; hệ thống tri thức phần Cơ học giải tích gồm các khái niệm, phương trình, nguyên lý cơ bản của cơ hệ có liên kết.

- Nắm vững việc vận dụng kiến thức môn cơ học lý thuyết để giải thích các nội dung của môn cơ học sẽ dạy ở phổ thông;

- Nắm vững và biết cách vận dụng kiến thức môn học để tự đặt câu hỏi và trả lời các câu hỏi liên quan đến các hiện tượng cơ học trong tự nhiên và các ứng dụng trong khoa học kỹ thuật.

- Nắm vững và vận dụng kiến thức môn cơ học, là cơ sở để nghiên cứu các môn học khác trong chương trình Sư phạm Vật lý